บริษัท ทอช คนเลี้ยงวัว จำกัด

บริษัท ทอช คนเลี้ยงวัว จำกัด

ผืนดิน ผืนชีวิตกว่า 4,000 ไร่ ผืนนี้ คือแหล่งต้นน้ำที่จะสร้างความยั่งยืนบนลำแข้งของอาชีพเกษตรกรไทย ผู้ให้ชีวิต

เกิดขึ้นโดย คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ลูกชาวนาไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท ทอช คนเลี้ยงวัว 

แม้วัวอยู่ได้ แต่คนเลี้ยงอยู่ไม่ได้ก็ไร้ความหมาย แต่ถ้าวัวอยู่ได้คนเลี้ยงก็ต้องอยู่ได้และอยู่อย่างดีด้วย เพราะนี่จะเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรคนเลี้ยงวัว แหล่งต้นน้ำแห่งอิสระภาพเกษตรกรผืนนี้ 

ถูกบ่มเพราะด้วยวันเวลาจากธรรมชาติจนเกิดเป็นแนวทางที่สร้างอิสระภาพให้กับชาวนา ชาวไร่ และชาวสวน อย่างแพร่หลายในขณะนี้ 

นั้นก็คือ แนวทางเกษตรดินดี ที่ต้องใช้ดินที่ดี มีไส้เดือนเท่านั้น ถึงจะสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนบนอาชีพเกษตรกรไทย ภายใต้การบ่มเพราะของบริษัท ทอช คบเพลิง นั้นเอง

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 วัวสายพันธุ์บรามันเลือดร้อยกว่า 400 ตัว จากฟาร์มต้นกำเนิดระดับโลก ถูกนำเข้าจากออสเตเรียมาสู่ประเทศไทย ด้วยเครื่องบินแบบเหมาลำ ทอช คนเลี้ยงวัว เราต้องการทำอะไรที่มันมากกว่าฟาร์มวัว 

เพราะฟาร์มวัวส่วนใหญ่สร้างขึ้นมา เพื่อขายพันธุ์วัวหรือเนื้อวัว แต่เราต้องการทำฟาร์มวัว ให้เป็นเนื้อที่สะอาด ทอช จึงร่วมสร้างแบรนด์ให้แผ่นดินด้วยหัตถกรรมแห่งอาหารสร้างหัตถกรรมแห่งเนื้อ 

เนื้อวัวที่สะอาด ปลอดภัย จึงได้จัดตั้งโครงการ "ทอชร่วมสร้างแบรนด์ให้แผ่นดินไทย" 

ปี 2017 ระยะเวลาประมาณเกือบ 3 ปี กับการเปลี่ยนของ ทอช คนเลี้ยงวัว จากการผลิตทำให้วัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น นั้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าแผ่นดินไทย สามารถผลิตสิ่งที่ดีได้

จากนี้ไปผู้บริโภคและคนเลี้ยงวัว จะได้วัวที่สะอาดและวัวที่บริสุทธิ์ไปเลี้ยงหรือไปบริโภคกัน

      ทอช คนเลี้ยงวัว เราต้องการทำอะไรที่มันมากกว่าฟาร์มวัว เพราะฟาร์มวัวส่วนใหญ่สร้างขึ้นมา เพื่อขายพันธุ์วัวหรือเนื้อวัว แต่เราต้องการทำฟาร์มวัว ให้เป็นเนื้อที่สะอาด 

ทอช จึงร่วมสร้างแบรนด์ให้แผ่นดินด้วยหัตถกรรมแห่งอาหารสร้างหัตถกรรมแห่งเนื้อ เนื้อวัวที่สะอาด ปลอดภัย เพราะเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้า และข้าวหอมปทุมบด 

เราจึงได้จัดตั้งโครงการ "ทอชร่วมสร้างแบรนด์ให้แผ่นดินไทย" เกษตรกรที่ปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สิ่งที่ค้นหาทั้งชีวิตก็คือ กำไร เพราะกำไรคือคำตอบและทางออก 

ส่วนผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยด้านอาหาร