เศษรฐีบ้าๆ มาทำนา : ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ

     ผมซื้อนามาจากนายทุนสวนส้ม แล้วเอาลูกหลานที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พวกเขาขายที่นาไป มาช่วยกันทำนา ผมลงทุนซื้อนา เมล็ดพันธุ์ข้าว และผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูดินทอชตราคบเพลิง 

เพื่อให้ดินดีมีไส้เดือน ชาวนาลงทุนด้วยฝีมือและหัวใจ ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ผลผลิตแบ่งคนละครึ่ง คนกินมั่นใจได้เลย เพราะผมไม่ใช่นายทุนที่จะขายข้าวให้เป็นสินค้า แต่พวกเราปลูกข้าวเพื่อให้ได้ชีวิต 

แม้แต่แมลงเราก็ให้แมลงจับแมลง ด้วยชีวิตต่อชีวิตแทนการใช้ยาฆ่าชีวิต กินเถอะครับปลอดภัยและแตกต่างพิสูจน์ได้ด้วยคำแรกที่ลิ้นคุณสัมผัส เศรษฐีบ้าๆ อย่างผมรับประกัน