ถาม & ตอบ

1. จากประสบการณ์การทำงานทุกอย่างที่ผ่านมาคุณไม่ได้สำเร็จทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มปลูกผัก ขายของเปิดร้านซ่อมรถ ล้มเหลวทุกเรื่องคุณมีแรงจูงใจอะไรที่จะลุกขึ้นอีกครั้งเวลาที่ล้มเหลว

ตอบ เรามีความรักต่อผู้ที่เราต้องรับผิดชอบ ทั้งพ่อ แม่ พี่ น้อง สังคม โลก

 

2. คิดยังไงถึงขาย ทอช ตรา คบเพลิง

ตอบ ผมไม่เคยคิดว่าจะขายอะไร  แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำต้องเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก นโยบายในการทำธุรกิจคือ จะต้องไม่เป็นทาสใคร และผู้บริโภคต้องได้รับประโยชน์สูงสุด 

สโลแกน บริษัท ทอช คบเพลิง จำกัด เราคือแสงส่องทางของเกษตรกรไทย” บริษัททอชคนทำนา เราไม่ได้ปลูกข้าว แต่เราปลูกชีวิตเพื่อชีวิต

 

3. ทำ ทอชคนทำนา เพื่ออะไร

ตอบ เพราะว่าเราเห็นความล้มเหลวของเกษตรกรที่มีวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เรามีวิธีการที่ถูกต้อง จึงไปทำนาเพื่อเป็นแบบอย่างเท่านั้น และเราได้เห็นว่าอาชีพการเกษตรนั้นสำคัญ เพราะเกษตรกร

คือ ผู้ให้ชีวิต แผ่นดิน คือ โรงงานที่ผลิตชีวิต (อาหาร)

 

4. vision ของบริษัทคืออะไร

ตอบ เราจะทำทุกสิ่งด้วยความรัก เราจะรักทุกสิ่งที่เราทำเพื่อผู้อื่น

 

5. บริษัทใหญ่แบบนี้มีวิธีการบริหารจัดการยังไงที่ใช้พนักงานน้อย แต่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ คุณสร้างแรงจูงใจอะไรให้กับพนักงาน

ตอบ เราให้ความรักกับทุกคน ทุกคนจึงทุ่มเทศักยภาพให้เรา เราจึงไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะ เพราะคนหนึ่งก็สร้างเครื่องบินให้คนบินไปทั่วโลกได้ 

อุปนัยคือ แค่คนคนเดียวสร้างเครื่องบินก็ทำให้คนสามร้อยคนต่อหนึ่งลำ บินไปได้ทั่วโลก และคนอีกหลายล้านคนที่ได้นั่งเครื่องบิน

 

6. ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตั้งเป้ายอดขาย และทำยังไงให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้

ตอบ ผมไม่เคยตั้งยอดขาย ไม่เคยมีเป้าการขาย แต่เป้าของเราก็คือ จะทำอย่างไรให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และหากผู้บริโภคสัมผัสได้ว่าสินค้าเรานั้นไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรกับเขาเลย 

เราก็จะหยุดทันที เพื่อไปหาสินค้าอื่นที่เป็นประโยชน์ เราไม่มีเป้าการขาย ให้พนักงานขาย เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้น ที่จะเป็นคนสื่อสารหรือเป็นผู้ที่ขายเอง พนักงานขายเป็นผู้ที่นำสินค้า

ไปเสนอขายเท่านั้น ดังนั้น เจ้าของสินค้าต้องคำนึงเสมอว่า สินค้าจะขายได้ต้องเกิดจากเจ้าของสินค้า หาก CEO ไม่ใช่นักขายก็อย่าคาดหวังว่าจะขายสินค้านั้นได้ ตัวอย่างวิธีการของบริษัท ทอช 

คือ เราใช้วิธีสื่อโฆษณาทางวิทยุ โดยเจ้าของสินค้าเอง เพื่อสื่อสารกับลูกค้าเกษตรกรเมื่อกลุ่มผู้ฟังหรือลูกค้า มีความต้องการสูงขึ้น จึงเรียกร้องหาสินค้าจากร้านค้าเอง ร้านค้าที่ไม่มีสินค้าเรา

จึงต้องติดต่อกับบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

7. บริษัทระดับ Global หรือบริษัทใหญ่ๆ จะต้องทำ CSR เพราะบริษัทเหล่านี้ได้กำไรจากการทำธุรกิจมากมาย จึงจำเป็นต้อง คืนกำไรให้กับสังคมบ้างแล้วบริษัทของคุณมีการจัดการ CSR ด้านใดบ้าง

ตอบ ผมไม่รู้จักคำว่า CSR แต่ผมรู้จักคำว่า คุณต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมตั้งแต่ตัวสินค้า ไม่ใช่เอากำไรไปหมื่นล้านแล้ว กลับมาปลูกป่าชายเลนหมื่นต้น ถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสินค้า 

คุณไม่ต้องทำ CSR เราควรเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยความรัก ต่อลูกค้า คู่ค้า

 

8. หนังสือ Love Ocean ที่คุณเขียนขึ้นมาคุณคิดว่าจะมีซักกี่คนที่ทำได้สำเร็จเหมือนอย่างคุณบ้าง

ตอบ โลกนี้มีคนสำเร็จแค่เพียงเข็มหนึ่งเล่มที่อยู่ในมหาสมุทร เหตุเพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่มองลูกค้าเป็นเหยื่อ และมองตัวเองเป็นนายพรานผู้ล่าเหยื่อ ถ้าวันใดไม่มีกับดักหรือไม่มีเหยื่อไปล่อให้มันติดกับ 

ก็จะไม่มีเหยื่อมาติดกับ แต่ถ้านักธุรกิจทำตัวเป็นพ่อที่ดูแลลูก ลูกก็จะกลับมาดูแลพ่อ เพราะความรักและความศรัทธาที่มีต่อกัน

 

9. นิยามคำว่า สำเร็จ” ของคุณคืออะไร

ตอบ ความสำเร็จและความล้มเหลวบนโลกนี้ไม่มี เพราะความล้มเหลวคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และความสำเร็จคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว โลกนี้ยังคงไว้ อยู่แค่เพียงการก้าวเดินต่อไปกับสิ่งใหม่ เพราะหลักความจริงคือ

โลกยังคงหมุนไปทุกวัน แต่ความสำเร็จกลับมีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ 

ดังนั้น สิ่งที่เราควรนำมา ทำชีวิตให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงที่หมุนไปข้างหน้าทุกวัน ก็คือ การเดินก้าวต่อไปกับสิ่งใหม่ เช่น คุณเรียนสำเร็จจบปริญญาตรี แล้วอาจจะได้ทำงานเป็นอธิบดี 

คุณจะเอาแค่อธิบดีแค่นี้หรอ แต่โลกยังคงหมุนต่อไป คุณต้องทำอะไรก็ได้ที่เกินกว่าตำแหน่งอธิบดีทำได้ ไม่ใช่ได้แค่นี้คิดว่าสำเร็จแล้ว อย่างบริษัททอช ตอนนี้มีบริษัท ทอช และบริษัททอชคนทำนา

เรายังต้องคิดต่อไปอีกเรากำลังทำสื่อทีวี ทอชคนทำนา เราต้องทำโรงสีไปทั่วประเทศ แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจที่สามก็ต้องก้าวขึ้นมาด้วย

ดังนั้น ความสำเร็จไม่ใช่จำนวนเงินที่มี ไม่ใช่ความสุขสบายที่ได้รับ ผมวิ่งมาได้หลักกิโลเมตรที่ร้อย แต่โลกนี้มีหลักกิโลเมตรที่ไม่สิ้นสุด แล้วผมจะหยุดวิ่งได้หรือ เราหยุดไม่ได้เพราะมีปลายทางที่ไม่สิ้นสุดรอเราอยู่

และแต่ในระหว่างทางที่วิ่งต่อไป มันมีคนอีกมากมายที่ได้ประโยชน์กับการวิ่งของเรา เพราะฉะนั้นความสำเร็จไม่มีในพจนานุกรมของผม

 

10. สื่อโฆษณาทางวิทยุก็มีมากมายแล้วคุณทำยังไงให้ผู้ฟังสนใจในสื่อของคุณ

ตอบ พูดความจริงด้วยใจรัก ใช้ภาษาที่สื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆ 

 

บทความโดย

คุณ ฐิติมา สิงห์หล้า