อพยพ

ตอนที่ 40 เบื้องบนรับรู้ความทุกข์ในใจคุณ… Ep.40

ตอนที่ 41 หัวใจที่สวรรค์เรียกหา Ep.41

ตอนที่ 42 สวรรค์จะใช้สิ่งที่เรามี Ep.42

ตอนที่ 43 ความมั่งคั่งเกิดขึ้นเพราะความเชื่อ...ไม่ใช่เพราะความดี Ep.43

ตอนที่ 44 บททดสอบที่หนัก…เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ Ep.44

ตอนที่ 45 สวรรค์ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก…เพื่อคุณ EP.45

ตอนที่ 46 ชนะปัญหาใหญ่ในชีวิตด้วยความเชื่อใน??? Ep.46

ตอนที่ 47 มีอัศจรรย์ยิ่งกว่าทะเลแหวก!!!รออยู่ Ep.47

ตอนที่ 48 ยามวิกฤติสวรรค์จะให้ “อะไรเนี่ย” Ep.48

ตอนที่ 49 รักแท้แม้แพ้บทพิสูจน์…ก็ยังรัก Ep.49

ตอนที่ 50 ความถ่อมใจ นำความสำเร็จ Ep.50

ตอนที่ 51 คุณก็ได้ยินเสียงจากสวรรค์ได้ Ep.51

ตอนที่ 52 ใช้ความรักชนะกฎหมาย Ep.52

ตอนที่ 53 มีคนหนึ่ง…รักสามีคุณมากกว่าคุณ Ep.53

ตอนที่ 54 มีคนหนึ่ง…รักภรรยาคุณมากกว่าคุณ Ep.54

ตอนที่ 55 ร้ายจะกลายเป็นดี ถ้าฟังแล้วทำตาม Ep.55

ตอนที่ 56 อ้อมแขนอันอุ่นใจ Ep.56

ตอนที่ 57 พบผู้สร้างโลกนี้ได้อย่างไร??? Ep.57

ตอนที่ 58 พบผู้สร้างโลกนี้ได้ที่ไหน??? Ep.58

ตอนที่ 59 สร้างบ้านให้ผู้สร้างโลก…แล้วได้อะไร Ep.59

ตอนที่60 จะเข้าบ้านผู้สร้างโลกได้อย่างไร??? Ep.60

ตอนที่61 หัวใจแตกสลาย1ครั้ง …สวรรค์คืนให้10เท่า Ep.61

ตอนที่62 อย่าเป็นฟาง จงเป็นน้ำมันมะกอก Ep.62

ตอนที่63 เพลงที่คุณฟังนำชีวิตคุณ Ep.63

ตอนที่64 ชำระให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยการกระทำ Ep.64

ตอนที่65 อธิษฐานขอสีแดงได้สีขาวคือ น้ำพระทัย Ep.65

ตอนที่66 จดจำชื่อนี้ไว้ "เบซาเลล&โอโฮลีอับ" Ep.66

ตอนที่67 อะไร?คือ วัวทองคำในชีวิตท่าน Ep.67